سنگ ابزار تیز کن WALTER CNC/ کنترل WALTER

بدون دیدگاه

فرز SUPERMAX CNC/ کنترل HEIDENHAIN 426

بدون دیدگاه

فرز HARTFORD CNC/ کنترل HEIDENHAIN 410M

بدون دیدگاه

فرز SAJO CNC/ کنترل HEIDENHAIN 155

بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/ کنترل HEIDENHAIN 370

بدون دیدگاه

تراشEMCO CNC/ کنترل EMCO TMO2

کنترل EMCO TMO2

بدون دیدگاه

تراش LEADWELL CNC/ کنترل FANUC OI-TC

بدون دیدگاه

فرز JOHNFORD CNC/کنترل FANUC OM

بدون دیدگاه

تراش MORI SEIKI CNC/ مدل CL 200

بدون دیدگاه

فرز FEELER CNC/کنترل FANUC OI-MD

بدون دیدگاه

تراش MORI SEIKI CNC/ کنترل FANUK 21T

بدون دیدگاه

فرز KONDIA CNC/ کنترل HEIDENHAIN 410

بدون دیدگاه

تراش YANG CNC/کنترل FANUC O-TD

بدون دیدگاه

تراش NAKAMURA CNC/ کنترل FANUC OT

فول ابزار، فشنگی ، سه نظام، دارای دو ست ابزار ویژه قلاویز کاری

بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC/ کنترل FANUC 10M

بدون دیدگاه

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی ۳ اسفند ۱۳۹۶