بورینگ 5 محور GEMA CNC

بورینگ 5 محور GEMA CNC

tos WHN13

tos WHN13

BORING AF10SA

BORING AF10SA

SHIBAURA TOSHIBA

SHIBAURA TOSHIBA

SIP HAUSER

فروخته شده

جیگ بورینگ

جیگ بورینگ

BORING 160NC

BORING 160NC

BORING SACEM

BORING SACEM

IUCAS 4AXIS 130

IUCAS 4AXIS 130

HNK HFB 150

HNK HFB 150

TOS VARENSDDROF WHQ13

TOS VARENSDDROF WHQ13

BORING DORISS SCHARMANN

BORING DORISS SCHARMANN

BORING

BORING

BORING TOS130

BORING TOS130

BORING TOS

BORING TOS

BORING MOHAN 200

BORING MOHAN 200

BORING UNION

فروخته شده

BORING PAMA 105

فروخته شده

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 24 آذر 1398