ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 28 مهر 1398
تراش TAKISAWA CNC TS 50A

سری تراش cnc

تراش TAKISAWA CNC TS 50A

تراش TAKISAWA CNC TS 30

تراش cnc

تراش TAKISAWA CNC TS 30

MIKRON VCE 1600 PRO

فرز cnc

MIKRON VCE 1600 PRO

تراش TAKISAWA CNC TM 20

تراش cnc

تراش TAKISAWA CNC TM 20

فرز KAUKAN CNC VMC - 850 E

فرز cnc

فرز KAUKAN CNC VMC - 850 E

فرز GOHNFORD CNC VMC - 616

فرز cnc

فرز GOHNFORD CNC VMC - 616

فرز cnc

فرز DAEWOO CNC MYNX 500

فرز cnc

فرز DAEWOO CNC MYNX 500

فرز KITAMURA CNC MYCENTER 2

فرز cnc

فروخته شده

MORISEIKI AL - 22S

تراش cnc

فروخته شده

فرز KITAMURA CNC MYCENTER O

فرز cnc

فرز KITAMURA CNC MYCENTER O

تراش DX 150 CNC

تراش cnc

تراش DX 150 CNC

فرز HARDINGE CNC VMC 1000 II

فرز cnc

فرز HARDINGE CNC VMC 1000 II

فرز CINCICCATI 1000 CNC MILCRON

فرز cnc

فرز CINCICCATI 1000 CNC MILCRON

DOOSAN NEW REVO 1400

فرز cnc

DOOSAN NEW REVO 1400

فرز HARTFORD CNC VMC850

فرز

فرز HARTFORD CNC VMC850

MITUTOYO

دستگاه cmm

MITUTOYO

OKAMA LU 15

تراش cnc

OKAMA LU 15

فرز WADKIN CNC ISO 50

فرز cnc

فرز WADKIN CNC ISO 50

فرز DMTG CNC XD - 40A

فرز cnc

فرز DMTG CNC XD - 40A

تراش TRAUB

تراش cnc

تراش TRAUB

لیزر BYSTRONIC AG CH-3362

لیزر برش cnc

لیزر BYSTRONIC AG CH-3362

تراش TOPPER CNC

تراش cnc

تراش TOPPER CNC

تراش STOREBRO STM 2000

تراش cnc

تراش STOREBRO STM 2000

فرز DALIAN VDL -1000 VDL -1000

فرز cnc

فرز DALIAN VDL -1000 VDL -1000

CINCINNATI 750

فرز cnc

CINCINNATI 750

تراش MORI SEIKI CNC ZL-25

تراش cnc

تراش MORI SEIKI CNC ZL-25

فرز TWINHORN 1020 VE-1020L3

فرز cnc

فرز TWINHORN 1020 VE-1020L3

تراش TORNADO 310 CNC

تراش cnc

تراش TORNADO 310 CNC

لیزر برش TRUMATIC CO2 CNC L3030

لیزر برش cnc

لیزر برش TRUMATIC CO2 CNC L3030