ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 26 خرداد 1398
MAHOO 800 E2

فرز cnc

MAHOO 800 E2

SCHOBLINE 33

فرز cnc

SCHOBLINE 33

MAXMILL VMC1166

فرز cnc

MAXMILL VMC1166

TAPPING TAPE CENTER MODEL

فرز cnc

TAPPING TAPE CENTER MODEL

KLOPP KORRADI  4AXIS UW5

فرز cnc

KLOPP KORRADI 4AXIS UW5

FEELER FV600

فرز cnc

FEELER FV600

CHIRON FZ15S

فرز cnc

CHIRON FZ15S

CHALLENGER VMC1050

فرز cnc

CHALLENGER VMC1050

TOS TRENS MC1000 VA

فرز cnc

TOS TRENS MC1000 VA

DOOSAN S280N

تراش cnc

DOOSAN S280N

GOODWAY GCL-CL

تراش cnc

GOODWAY GCL-CL

MAZAK VQC-20/40A

فرز cnc

MAZAK VQC-20/40A

DORRISE SCHARMANN

فرز سنتر افقی hmc

DORRISE SCHARMANN

CINCINNATI MILACRON

فرز cnc

CINCINNATI MILACRON

MAZAK H630

فرز سنتر افقی hmc

MAZAK H630

HYNUMAT 5UK

تراش cnc

HYNUMAT 5UK

CITIZEN F25

تراش cnc

CITIZEN F25

BEAVER HC20 CENTER 8

فرز سنتر افقی hmc

BEAVER HC20 CENTER 8

KITAMURA MYCENTER 5/1126

فرز cnc

فروخته شده

TURRET FS-650

تراش cnc

TURRET FS-650

SHW

فرز cnc

SHW

KURAKI KV700

فرز cnc

KURAKI KV700

KITAMURA MYCENTER 4

فرز cnc

KITAMURA MYCENTER 4

EMCO 360

تراش cnc

فروخته شده

TAKANG TNC200

تراش cnc

TAKANG TNC200

BIGLIA B121S1

تراش cnc

BIGLIA B121S1

BIGLIA B42

تراش cnc

BIGLIA B42

MORI SEIKI SL25V

تراش cnc

MORI SEIKI SL25V

LEADWELL 30

فرز cnc

فروخته شده

TOPPER TNL-100A

تراش cnc

TOPPER TNL-100A