ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 28 فروردین 1398
FAMUP MCX1000

فرز cnc

FAMUP MCX1000

MORI SEIKI SL25

تراش cnc

MORI SEIKI SL25

CINCINNATI FALCON 250

تراش cnc

CINCINNATI FALCON 250

ROBOFIL 310

وایرکات

ROBOFIL 310

CINCINNATI ARROW 750

فرز cnc

CINCINNATI ARROW 750

DEAWOO PUMA 8HC

تراش cnc

DEAWOO PUMA 8HC

NAKAMURA SC 250

تراش cnc

NAKAMURA SC 250

YANG BMV 1100

فرز cnc

YANG BMV 1100

ROBOFIL 2020 SI

وایرکات

ROBOFIL 2020 SI

FARAX M 25

تراش cnc

FARAX M 25

GUTFIRE 800I

هوا برش cnc

GUTFIRE 800I

SPINNER VC1100

فرز cnc

SPINNER VC1100

HARDINGE

تراش cnc

HARDINGE

NAKAMURA

تراش cnc

NAKAMURA

MORI SEIKI

فرز cnc

MORI SEIKI

JOHNFORD VMC 850

فرز cnc

JOHNFORD VMC 850

CMZ

تراش cnc

CMZ

MAXMILL VMC 1470

فرز cnc

MAXMILL VMC 1470

MORI SEIKI ZL-15SM

تراش cnc

MORI SEIKI ZL-15SM

MORI SEIKI DL-20

تراش cnc

فروخته شده

WEIDA VMC 850

فرز cnc

WEIDA VMC 850

WEIDA VMC 1100

فرز cnc

WEIDA VMC 1100

MAXIMART VMC 1000

فرز cnc

MAXIMART VMC 1000

SUNMILL JHV-1020

فرز cnc

SUNMILL JHV-1020

SMTCL HTC2050

تراش cnc

SMTCL HTC2050

EMCO TURN 3

تراش cnc

EMCO TURN 3

BIGLIA

تراش cnc

BIGLIA

MIKRON WF 61 C

فرز cnc

MIKRON WF 61 C

BIGLIA B131S

تراش cnc

BIGLIA B131S

OKUMA LC 20

تراش cnc

OKUMA LC 20