تراش SMTCL CNC/مدل CAK 61186 DI/کنترل FANUC OIM-TD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش HYUNDAI CNC/ کنترل SIEMENS 840

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC / کنترل MAZATROL T32-6

دارای ابزار زنده در هر دو تارت

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش VDF 180C / کنترل PHILIPSE

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MNFORT CNC/ کنترل SIEMENS S3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش GORG FISHER CNC/ کنترل SIEMENS 880T

دارای محور C و دو تارت (تارت پایین ۱۲ ابزار) و مرغک اتوماتیک ایندرامات و لینت اتوماتیک و مرغک اتوماتیک و سه عدد درایو یدکی

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC / کنترل MILACRON T2

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC / کنترل MAZATROL T32

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TECO / کنترل HUST

دو عدد موجود است

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MATECH CNC/ کنترل FANUC OT

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAHO CNC/ کنترل PHILIPSE 432

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش SMTCL CNC/ کنترل FANUC OIM-TC

مرغک و سه نظام هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش DECKEL MAHO-GR400C/ کنترل MAHO

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TAKAMATSU / کنترل FANUC 10 T

مرغک هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش STAINEL CNC/ کنترل HUST H3

برچسب‌ها بدون دیدگاه