تراش SMTCL CNC/مدل CAK 61186 DI/کنترل FANUC OIM-TD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش DECKEL MAHO-GR400C/ کنترل MAHO

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TAKAMATSU / کنترل FANUC 10 T

مرغک هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش STAINEL CNC/ کنترل HUST H3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

INDEX GU 600

دستگاه دو تارت همزمان می باشد که تارت دوم 6 ابزاره است .

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TC-20 / JOHNFORD CNC/ کنترل FANUC

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

تراش SPINNER TC 800/1100/ کنترل FANUC I-31

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترلMITSUBISHI TX – 8F/

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش NAKAMURA/ کنترل FANUC 3T

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش INDEX CNC/کنترل INDEX C200

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش FEELER/ کنترل FANUC 2000

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش FEMCO CNC کنترل FANUC Oi-TB

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

تراش CHURCHIL CNC / کنترل FANUC T3

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

تراش SHENYANG CNC/ کنترل FANUC

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترسی می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

طول تراش TORNOS CNC/مدل BECHLER ENC164/ کنترل FANUC

” این دستگاه روشن و آماده به کار بصورت نقد و اقساط واگذار میگردد . “

برچسب‌ها بدون دیدگاه