تراش AFM CNC/ کنترل SIEMENS 810T

ماشین با استرکچر سنگین و کم کار کرده است ، مرغک و لینت هیدرولیک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TME40 CNC/کنترل SIEMENS 802

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش AXA CNC / کنترل SIEMENS 840C

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC/ کنترل MAZATROL 640T

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش SMTCL CNC/مدل CAK 61186 DI/کنترل FANUC OIM-TD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش DAEWOO PUMA CNC / کنترل FANUC OT

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MNFORT CNC/ کنترل SIEMENS S3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش GORG FISHER CNC/ کنترل SIEMENS 880T

دارای محور C و دو تارت (تارت پایین ۱۲ ابزار) و مرغک اتوماتیک ایندرامات و لینت اتوماتیک و مرغک اتوماتیک و سه عدد درایو یدکی

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترل MITSUBISHI TX8SD

۶عدد ابزار زنده

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش YANG CNC/ کنترل FANUC OT-D

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TOPTURN CNC/ کنترل FAGOR

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TAKAMATSU CNC/ کنترل FANUC 10T

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAQDEBURG CNC / کنترل SIEMENS 840C

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MONFORTS CNC/ کنترل SIEMENS SYSTEM3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترل MITSUBISHI TX8SD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه