تراش FEMCO CNC کنترل FANUC 10

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CME CNC/مدل FS-2/ کنترل HEIDENHAIN 426

این دستگاه دارای درایو محور چهارم و لینیر می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش YANG CNC/کنترل FANUC-OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL CNC/مدل DC30/کنترل SIEMENS

دارای دو پالت 400*400 و 4 محور افقی می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز VICTOR CNC/ مدل VCENTER 70 /کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزMATCHMAKER CNC / مدل VMC 820D/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش SPINNER CNC/مدل TC 65/کنترل SIEMENS 820

این دستگاه دارای ابزار زنده می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل DMU 50V/کنترل MILLPLUS

این دستگاه دارای کنترل MILLPLUSمی باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل635V/کنترل SIEMENS 840

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MIKRON CNC /مدل VCP 710/کنترل HEIDEN HAIN 426

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش GILDEMEISTER CNC/مدل CT40 /کنترل EPL1

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC /مدل TNS 30/42D/ کنترل TRAUB TX-8-D

این دستگاه دارای کنترل TRAUB TX-8-D

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز QUICK TECH CNC/ مدل Q8/کنترل FANUC OI MF

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز YAMARA CNC/ مدل V 33I/کنترل FANUC OI MC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC /مدل MV 40 4AXIS/ کنترل YASNAC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش HITACHI SEIKI CNC/کنترل YASNAC VDI 30

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CHIRON CNC/مدل FZ 16E/کنترل SIEMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CINCINNATI CNC/ کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه