فرز MATSUURA CNC،مدل MC-1000 V4،کنترل FANUC 6M

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

تراش ZODIAC CNC،کنترل FANUC O-T

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

فرز DAHLIH CNC،مدل MCV-2600،کنترل FANUC 18-MC

فرز DAHLIH CNC،مدل MCV-2600،کنترل FANUC 18-MC کارگیر X2600 / Y870 / X760  پنج محور

برچسب‌ها, , , , , , , , , بدون دیدگاه

طول تراش TSUGAMI CNC،شش محور،کنترل FANUC O-TC

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز KONDIA CNC،مدل B-1050،کنترل HEIDENHAIN TNC 530

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

فرز ACIERA CNC،مدل F450APM،کنترل FANUC O-M

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

فرزLEADWELL CNC،مدلMCV-1000A،کنترلMITSUBISHI M300

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز YANG CNC،مدل EAGLE SMV1000،کنترل FANUC O-MD

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

تراش MORISEIKI CNC،مدل DTL 500-AB،کنترل FANUC Oi-TB

تراش MORISEIKI CNC،مدل DTL 500-AB،کنترل FANUC Oi-TB قطرکارگیر۵۰۰ / طول کارگیر۸۰۰

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز MATSUURA CNC،مدل MC-800V،کنترل FANUC 10

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

تراش MORI SEIKI CNC،مدل SL-1A،کنترل FANUC SYS3

تراش MORI SEIKI CNC،مدل SL-1A،کنترل FANUC SYS3 قطرکارگیر۱۵۰/طول کارگیر۳۰۰

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز MAHO CNC،مدل MH600E،کنترل PHILIPS 432

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

تراش MONFORTS،مدل MNC 602-E،کنترل SIEMENS 810T

تراش MONFORTS،مدل MNC 602-E،کنترل SIEMENS 810T قطرکارگیر۲۵۰ / طول کارگیر۶۰۰

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC،مدل VMC 800،کنترل HEIDENHAIN 420

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

تراش GILDEMEISTER CNC ، مدلCT 400 ، کنترل EPL 2

تراش GILDEMEISTER CNC ، مدلCT 400 ، کنترل EPL 2 قطر کارگیر۲۰۰/طول کارگیر۹۰۰

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه