فرز BRIDGEPORT CNC مدل VMC 800 کنترل HEIDENHAIN 410

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC کنترل HEIDENHAIN 355 TNC

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC مدل INTRACT 412 کنترل HEIDENHAIN 355

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC مدل VMC 1000 کنترل HEIDENHAIN 370

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC مدل VMC 600 کنترل HEIDENHAIN 410

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC مدل INTRACT 720X کنترل HEIDENHAIN 2500

فرز BRIDGEPORT CNC مدل INTRACT 720X کنترل HEIDENHAIN 2500 کارگیر  X720 / Y400 / Z450

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC مدل VMC 760 کنترل HEIDENHAIN370

فرز BRIDGEPORT CNC مدل VMC 760 کنترل HEIDENHAIN370 کارگیر X760 / Y470 / Z500

برچسب‌ها, , , , بدون دیدگاه