فرز YAMARA CNC/ مدل V 33I/کنترل FANUC OI MC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC /مدل MV 40 4AXIS/ کنترل YASNAC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش HITACHI SEIKI CNC/کنترل YASNAC VDI 30

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CHIRON CNC/مدل FZ 16E/کنترل SIEMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CINCINNATI CNC/ کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز STAMA CNC/ مدل MC 320/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزCHIRON CNC/مدل FZ 18S/کنترل SIEMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزHARTFORD CNC/ کنترل FANUC OMD

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل DMC 103V/کنترل SIEMENS 810D

این دستگاه دارای محورهای لینیر سه کالسکه ای و خنک کننده اسپیندل می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC /مدل SV 50/ کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش RADOX CNC/ کنترل SIEMENS 802E

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TAKANG CNC/مدل 200DST /کنترل FANUC OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش GILDEMEISTER CNC/کنترل SIEMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزSCHAUBLIN CNC/مدل 60CNC/کنترل FANUC OMD

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز HITACHI SEIKI CNC/مدل VS 50/کنترل FANUC 18

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه