تراشHEYLIGENSTAEDT CNC،کنترل PHILIPS

تراشHEYLIGENSTAEDT CNC،کنترل PHILIPS قطرکارگیر۲۴۰ / طول کارگیر۸۵۰

برچسب‌ها, بدون دیدگاه