سنتر افقی KTM BRIDGHTON CNC کنترل HUST

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

فرز HELLER CNC کنترل HUST

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

فرز BARON MAX CNC،مدل BM-460H،کنترل HUST

برچسب‌ها, , , , , بدون دیدگاه

تراش CONTROL AFZAR CNC،مدلJCL 6050،کنترل HUST

تراش CONTROL AFZAR CNC،مدلJCL 6050،کنترل HUST قطر کارگیر ۳۸۰/ طول کارگیر ۶۰۰

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

فرز CBM 840 CNC کنترل HUST

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

تراش CTL 3040 CNC کنترل HUST

تراش CTL 3040 CNC کنترل HUST قطر کارگیر ۵۰۰ / طول کارگیر ۴۰۰ (تحویل ۲ ماهه)

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

تراش CTL 2124 CNC کنترل HUST

تراش CTL 2124 CNC کنترل HUST قطر کارگیر ۲۱۰ / طول کارگیر ۲۴۰ (تحویل ۲ ماهه)

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

تراش CTL 1318 CNC کنترل HUST

تراش CTL 1318 CNC کنترل HUST قطر کارگیر ۱۳۵ / طول  ۱۸۰ (تحویل ۲ ماهه)

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه

فرز HECKLER KOCH CNC کنترل HUST

برچسب‌ها, , بدون دیدگاه