ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 30 اردیبهشت 1398
ZMAT CHIN SL280

تراش cnc

ZMAT CHIN SL280

MILL TURN AT20Z

تراش cnc

MILL TURN AT20Z

PING MCV-127BA

فرز cnc

PING MCV-127BA

JOHNFORD VMC 1050

فرز cnc

JOHNFORD VMC 1050

JOHNFORD

فرز cnc

JOHNFORD

GUANGZHOU

تراش cnc

GUANGZHOU

DAEWOO DOOSAN

تراش cnc

DAEWOO DOOSAN

EUROMAC MTX 6 1250/30-2250

پانچ cnc

EUROMAC MTX 6 1250/30-2250

MONFORTS FNC1502

تراش cnc

MONFORTS FNC1502

SAMSUNG MCV 500

فرز cnc

SAMSUNG MCV 500

BIGLIA

تراش cnc

BIGLIA

VMM EASSON C2010

دستگاه cmm

VMM EASSON C2010

JOHNFORD

فرز cnc

JOHNFORD

MAXMILL VMC 1470

فرز cnc

MAXMILL VMC 1470

INFERATIREA FU-71M

فرز cnc

INFERATIREA FU-71M

ACME

فرز cnc

ACME

cnc چوب و mdf نوین چوب unitech4020

فرز cnc

cnc چوب و mdf نوین چوب unitech4020

MORI SEIKI MV40

فرز cnc

MORI SEIKI MV40

BEAVER

فرز cnc

BEAVER

BOKO WF3/12

فرز cnc

BOKO WF3/12

RECKERMANN

فرز cnc

RECKERMANN

BOKO WF3/12

فرز cnc

BOKO WF3/12

FALCON 200

تراش cnc

FALCON 200

STOREBRO STB4000

تراش cnc

STOREBRO STB4000

JOHNFORD

فرز cnc

JOHNFORD

TME40

تراش cnc

TME40

ABENE SVM4H

فرز cnc

ABENE SVM4H

DAEWOO PUMA 200/CT250

تراش cnc

DAEWOO PUMA 200/CT250

DAEWOO DOOSAN

تراش cnc

DAEWOO DOOSAN

TORNADO STORM A90

تراش cnc

فروخته شده