ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 26 اسفند 1397
MAHO

فرز سنتر افقی hmc

MAHO

HARDINGE

تراش cnc

HARDINGE

DAEWOO ECOTURN 200

تراش cnc

DAEWOO ECOTURN 200

TRAUB TNS 60

تراش cnc

TRAUB TNS 60

STAMA MC330/S

فرز cnc

STAMA MC330/S

WEILER

تراش cnc

WEILER

DECKEL MAHO DMC 63V

فرز cnc

DECKEL MAHO DMC 63V

BORING AF10SA

بورینگ cnc

BORING AF10SA

SHIBAURA TOSHIBA

بورینگ cnc

SHIBAURA TOSHIBA

YCM 5 AXIS FX 380A

فرز cnc

YCM 5 AXIS FX 380A

SPINNER VC1100

فرز cnc

SPINNER VC1100

YANG EAGLE 1000

فرز cnc

فروخته شده

KONDIA B-500

فرز

KONDIA B-500

WEIDA VMC 1100

فرز

WEIDA VMC 1100

WEIDA VMC 850

فرز cnc

WEIDA VMC 850

MONFORTS RNC 3

تراش cnc

MONFORTS RNC 3

OKUMA LC 20

تراش cnc

OKUMA LC 20

BIGLIA B131S

تراش cnc

BIGLIA B131S

MONFORTS VNC 1002

تراش cnc

MONFORTS VNC 1002

WASINO LG-B1

تراش cnc

WASINO LG-B1

MIKRON WF 61 C

فرز cnc

MIKRON WF 61 C

OKUMA LB15

تراش cnc

فروخته شده

DECKEL MAHO DMC 64V

فرز cnc

DECKEL MAHO DMC 64V

UNISIGN 4AXIS

فرز cnc

UNISIGN 4AXIS

QUASER MK -60S

فرز cnc

QUASER MK -60S

SMTCL HTC2050

تراش cnc

SMTCL HTC2050

WIRE CUT CHARMILLES ROBOFIL 4000

وایرکات

WIRE CUT CHARMILLES ROBOFIL 4000

GOODWAY GCL 2L

تراش cnc

GOODWAY GCL 2L

SPINNER TC32-MC

تراش cnc

SPINNER TC32-MC

WILLEMIN W 510

فرز cnc

WILLEMIN W 510