ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 1 اسفند 1397
GOLDSUN GSC4550/580A

GOLDSUN GSC4550/580A

LEADWELL

LEADWELL

CUTFIRE I 100

CUTFIRE I 100

DMTG 4AXIS VDL 1000

DMTG 4AXIS VDL 1000

OKUMA V50

OKUMA V50

BIGLIA B 56/5

BIGLIA B 56/5

MAXMILL VMC 1470

MAXMILL VMC 1470

CMZ

CMZ

MAHO 5AXIS M-700S

MAHO 5AXIS M-700S

QUASER 1065

QUASER 1065

KIA TURN 21

KIA TURN 21

CINCINNATI SABRE 500

فروخته شده

MORI SEIKI DL-20

MORI SEIKI DL-20

BRIDGEPORT VMC 760

BRIDGEPORT VMC 760

ANAYAK VH 1800

ANAYAK VH 1800

MORI SEIKI ZL-15SM

MORI SEIKI ZL-15SM

CONTROL AFZAR TABRIZ CTL 3040

CONTROL AFZAR TABRIZ CTL 3040

CHIRON 5AXIS FZ 08 KS

CHIRON 5AXIS FZ 08 KS

GDM 650

فروخته شده

HANA - KOLB

فروخته شده

TONG-TAI TNL-100T

TONG-TAI TNL-100T

SUPERMAX YCM-VMC 65A

فروخته شده

DAINACHI F 20BM

DAINACHI F 20BM

MORI SEIKI

MORI SEIKI

HELLER SV 1160 L

HELLER SV 1160 L

MORI SEIKI 5 AXIS SUPER TILT 500

MORI SEIKI 5 AXIS SUPER TILT 500

MIKRON 5 AXIS UCP 600

MIKRON 5 AXIS UCP 600

HURON 4 AXIS LGB

HURON 4 AXIS LGB

EUMACH

فروخته شده