فرز REIDEN/کنترل HEIDENHAIN 355

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش HARDINGE CNC/کنترل FANUC 21I-TB

این دستگاه فوق العاده تمیز و دارای کلی ابزار زنده می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/مدل VMC 1000/کنترل 426 HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل DMU 50V/کنترل MILLPLUS

این دستگاه دارای کنترل MILLPLUSمی باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL MAHO CNC/مدل635V/کنترل SIEMENS 840

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MIKRON CNC /مدل VCP 710/کنترل HEIDEN HAIN 426

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزVECTOR CNC/ مدل 1000/ کنترل FANUC OMD

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزKITAMURA CNC/کنترل FANUC 10M

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش GILDEMEISTER CNC/مدل CT40 /کنترل EPL1

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش ALPINE CNC / کنترل FANUC OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC /مدل TNS 30/42D/ کنترل TRAUB TX-8-D

این دستگاه دارای کنترل TRAUB TX-8-D

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز QUICK TECH CNC/ مدل Q8/کنترل FANUC OI MF

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز YAMARA CNC/ مدل V 33I/کنترل FANUC OI MC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC /مدل MV 40 4AXIS/ کنترل YASNAC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش HITACHI SEIKI CNC/کنترل YASNAC VDI 30

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CHIRON CNC/مدل FZ 16E/کنترل SIEMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CINCINNATI CNC/ کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز STAMA CNC/ مدل MC 320/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , بدون دیدگاه